Standard Svensk standard · SS-EN 12353:2006

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Bevarande av testorganismer som utnyttjas vid bestämmande av bakterie-, mykobakterie-, spor- och svampavdödande effekt

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12353:2013

Omfattning
This European Standard specifies methods for keeping test organisms used and defined in European Standards for the determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal and fungicidal activity of chemical disinfectants and antiseptics drawn up by CEN/TC 216. These methods for keeping test organisms can only be carried out in connection with at least one of those standards where a reference to this standard is established. NOTE 1 Annex A (informative) contains a non-exhaustive list of test organisms for which this standard can be applied. NOTE 2 European Standards (EN and prEN) where this European Standard is referenced are listed in the Bibliography.

Ämnesområden

Mikrobiologi (07.100) Övrigt inom mikrobiologi (07.100.99) Sterilisering (11.080) Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20) Kemikalier för desinficering inom hushåll och industri (71.100.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal and fungicidal activity

Artikelnummer: STD-45533

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-06-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12353

Ersätts av: SS-EN 12353:2013