Standard Svensk standard · SS-EN 12322/A1

In vitro-diagnostika - Odlingsmedier för mikrobiologi - Kvalitetskriterier för odlingsmedier

Status: Gällande

Ämnesområden

Medicinsk mikrobiologi (07.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratoriemedicin, SIS/TK 331

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32286

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-04-05

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 12322