Standard Svensk standard · SS-EN 12322

Invitro-diagnostika - Odlingsmedier för mikrobiologi - Kvalitetskriterier för odlingsmedier

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 12322/A1

Ämnesområden

Medicinsk mikrobiologi (07.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratoriemedicin, SIS/TK 331

Internationell titel: In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media

Artikelnummer: STD-26092

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-29

Antal sidor: 14