Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21187:2005

Milk - Quantitative determination of bacteriological quality - Guidance for establishing and verifying a conversion relationship between routine method results and anchor method results (ISO 21187:2004)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives guidelines for the establishment of a conversion relationship between the results of a routine method and an anchor method, and its verification for the quantitative determination of the bacteriological quality of milk.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30) Mjölkprodukter Allmänt (67.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedel och foder, SIS/TK 435

Internationell titel: Milk - Quantitative determination of bacteriological quality - Guidance for establishing and verifying a conversion relationship between routine method results and anchor method results (ISO 21187:2004)

Artikelnummer: STD-41128

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-27

Antal sidor: 18