Standard Svensk standard · SS-EN ISO 29621:2017

Kosmetika - Mikrobiologi - Vägledning för riskbedömning och identifiering av mikrobiologiska lågriskprodukter (ISO 29621:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 29621:2017 gives guidance to cosmetic manufacturers and regulatory bodies to help define those finished products that, based on a risk assessment, present a low risk of microbial contamination during production and/or intended use, and therefore, do not require the application of microbiological International Standards for cosmetics.

Ämnesområden

Kosmetikans mikrobiologi


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495

Internationell titel: Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the risk assessment and identification of microbiologically low-risk products (ISO 29621:2017)

Artikelnummer: STD-8025887

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 29621:2011