Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17516:2014

Kosmetika - Mikrobiologi - Mikrobiologiska gränsvärden (ISO 17516:2014)

Status: Gällande

Omfattning
Develop an International Standard identifying objectionable microorganisms and setting microbial limits for cosmetics considering current safety and quality standards

Ämnesområden

Kosmetikans mikrobiologi (07.100.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495

Internationell titel: Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits (ISO 17516:2014)

Artikelnummer: STD-103233

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-19

Antal sidor: 20