Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17516:2014

Kosmetika - Mikrobiologi - Mikrobiologiska gränsvärden (ISO 17516:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17516:2014

Kosmetika - Mikrobiologi - Mikrobiologiska gränsvärden (ISO 17516:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Dokumentet handlar om mikrobiologiska gränsvärden för kosmetikaenligt nuvarande säkerhets- och kvalitetsstandarder

Dokumentet är tillämpligt för alla typer av kosmetiska produkter och hjälper till i bedömningen av produktens mikrobiologiska kvalitet och stabilitet.

För att säkerställa produktens kvalitet och konsumentsäkerhet är det avgörande att antalet icke specificerade mikroorganismer som kan finnas i produkten förblir stabila eller inte ökar under produktens livslängd.

Fördelar med att använda standarden 

Dokumentet beskriver gränsvärden för de vanligaste mikroorganismer som kan finnas i kosmetika. Det innehåller också ett flödesschema för hur man utför bedömning av testresultaten. Detta underlättar för den som utför testningen samt ger jämförbara testningsresultat mellan produkter.

Mikrobiologisk testning behöver inte utföras på de produkter som anses vara mikrobiologiskt låga risker, se ISO 29621:2017 för mer information.

Omfattning
Develop an International Standard identifying objectionable microorganisms and setting microbial limits for cosmetics considering current safety and quality standards

Ämnesområden

Kosmetikans mikrobiologi (07.100.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17516:2014

Kosmetika - Mikrobiologi - Mikrobiologiska gränsvärden (ISO 17516:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik, allergener, skönhetstjänster och estetiska ingrepp, SIS/TK 495

Internationell titel: Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits (ISO 17516:2014)

Artikelnummer: STD-103233

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-19

Antal sidor: 20