Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15927-4:2005

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 4: Timbaserade data för att bestämma årlig energianvändning för uppvärmning och kylning (ISO 15927-4:2005)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15927 specifies a method for constructing a reference year of hourly values of appropriate meteorological data suitable for assessing the average annual energy for heating and cooling. Other reference years representing average conditions can be constructed for special purposes. The procedures in this part of ISO 15927 are not suitable for constructing extreme or semi-extreme years for simulation of, for example, moisture damage or energy demand in cold years. Meteorological instrumentation and methods of observation are not covered; these are specified by the World Meteorological Organization.

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi Värmeisolering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling (ISO 15927-4:2005 )

Artikelnummer: STD-40442

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-04

Antal sidor: 10