Standard Svensk standard · SS-EN 15518-2:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 2: Vägväder - Rekommenderade observationer och prognoser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15518-2:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 2: Vägväder - Rekommenderade observationer och prognoser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the frequency, resolution and content of road weather observation and forecast products for a Road Weather Information Systems (RWIS).

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15518-2:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 2: Vägväder - Rekommenderade observationer och prognoser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast

Artikelnummer: STD-76517

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-15

Antal sidor: 20