Standard Svensk standard · SS-EN 15518-2:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 2: Vägväder - Rekommenderade observationer och prognoser

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the frequency, resolution and content of road weather observation and forecast products for a Road Weather Information Systems (RWIS).

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast

Artikelnummer: STD-76517

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-15

Antal sidor: 20