Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 22758:2021

Bioteknik - Biobankning - Vägledning för tillämpning av ISO 20387 (ISO/TR 22758:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 22758:2021

Bioteknik - Biobankning - Vägledning för tillämpning av ISO 20387 (ISO/TR 22758:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Det här dokumentet ger biobanker vägledning om hur man kan tillämpa kraven på kvalitetsledning, styrning samt de tekniska kraven i ISO 20387. Dokumentet går närmare in på aspekter i ISO 20387 och innehåller exempel i illustrationssyfte. Det här dokumentet är avsett som ett stöd för biobanker i arbetet med personalens kompetens och lämplig kvalitet på biologiskt material och datasamlingar. Detta dokument kan både tillämpas på nyetablerade och befintliga biobanker.
Det här dokumentet kan tillämpas på alla organisationer som bedriver biobankningsverksamhet, inklusive biobankning av biologiskt material från flercelliga organismer (t.ex. människor, djur, svampar och växter) och mikroorganismer för forskning och utveckling.
Detta dokument gäller inte för biologiskt material som är avsett för produktion av foder eller livsmedel, laboratorier som gör analys för produktion av livsmedel eller foder och/eller terapeutisk användning.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 22758:2021

Bioteknik - Biobankning - Vägledning för tillämpning av ISO 20387 (ISO/TR 22758:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bioteknologi och Biobanker, SIS/TK 331/AG 05

Internationell titel: Biotechnology - Biobanking - Implementation guide for ISO 20387 (ISO/TR 22758:2020)

Artikelnummer: STD-80029667

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-06-08

Antal sidor: 40