Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23913:2009

Vattenundersökningar - Bestämning av krom (VI) genom flödesanalys (FIA och CFA) och spektrometrisk detektion (ISO 23913:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23913:2009

Vattenundersökningar - Bestämning av krom (VI) genom flödesanalys (FIA och CFA) och spektrometrisk detektion (ISO 23913:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies flow injection analysis (FIA) and continuous flow analysis (CFA) methods for the determination of chromium(VI) in various types of water. The method applies to the following mass concentration ranges. FIA: 20 µg/l to 200 µg/l and 200 µg/l to 2 000 µg/l for surface water, leachates and waste water.CFA: 2 µg/l to 20 µg/l and 20 µg/l to 200 µg/l for drinking water, ground water, surface water, leachates and waste water. The range of application may be changed by varying the operating conditions. Seawater may be analysed by these methods with changes in sensitivity and after adaptation of the reagent and calibration solutions to the salinity of the samples.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23913:2009

Vattenundersökningar - Bestämning av krom (VI) genom flödesanalys (FIA och CFA) och spektrometrisk detektion (ISO 23913:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of chromium (VI) - Method using flow analysis (FIA and CFA) and spectrometric detection (ISO 23913:2006)

Artikelnummer: STD-69989

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-05

Antal sidor: 28