Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20595:2022

Vattenundersökningar - Bestämning av utvalda lättflyktiga organiska föreningar i vatten - Metod med gaskromatografi och masspektrometri med statisk headspace-teknik (HS-GC-MS) (ISO 20595:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20595:2022

Vattenundersökningar - Bestämning av utvalda lättflyktiga organiska föreningar i vatten - Metod med gaskromatografi och masspektrometri med statisk headspace-teknik (HS-GC-MS) (ISO 20595:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 20595:2018 specifies a method for the determination of selected volatile organic compounds in water (see Table 1). This comprises among others volatile halogenated hydrocarbons as well as gasoline components (BTXE, TAME, MTBE and ETBE).
The method is applicable to the determination of volatile organic compounds (see Table 1) in drinking water, groundwater, surface water and treated waste water in mass concentrations >0,1 µg/l. The lower application range depends on the individual compound, the amount of the blank value and the matrix.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20595:2022

Vattenundersökningar - Bestämning av utvalda lättflyktiga organiska föreningar i vatten - Metod med gaskromatografi och masspektrometri med statisk headspace-teknik (HS-GC-MS) (ISO 20595:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of selected highly volatile organic compounds in water - Method using gas chromatography and mass spectrometry by static headspace technique (HS-GC-MS) (ISO 20595:2018)

Artikelnummer: STD-80038169

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-09-28

Antal sidor: 36