Standard Svensk standard · SS-EN 12485

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciumkarbonat, högren kalk (kalciumoxid och kalciumhydroxid) samt halvbränd dolomit - Testmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12485:2010
Omfattning
I standarden specificeras metoder för kemiska analyser av kalciumkarbonat, högren kalk och halvbränd dolomit. Anmärkning: Av beskrivna referensmetoder är atomabsorptionsspektrometri att föredra framför konventionella metoder. Om andra metoder än de beskrivna används skall jämförelser beskrivas på så sätt att resultaten motsvarar resultat från referensmetoderna. Flödesschema för kemiska analyser kan ses i bilaga A i originalet av EN 12485 (fig. A.1-A.4).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate, high-calcium lime and half-burnt dolomite - Test methods

Artikelnummer: STD-31291

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-26

Antal sidor: 82

Ersätts av: SS-EN 12485:2010