Standard Swedish standard · SS-EN 12485

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate, high-calcium lime and half-burnt dolomite - Test methods

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 12485:2010

Scope
I standarden specificeras metoder för kemiska analyser av kalciumkarbonat, högren kalk och halvbränd dolomit. Anmärkning: Av beskrivna referensmetoder är atomabsorptionsspektrometri att föredra framför konventionella metoder. Om andra metoder än de beskrivna används skall jämförelser beskrivas på så sätt att resultaten motsvarar resultat från referensmetoderna. Flödesschema för kemiska analyser kan ses i bilaga A i originalet av EN 12485 (fig. A.1-A.4).

Subjects

Drinking water (13.060.20) Chemicals for purification of water (71.100.80) Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-31291

Edition: 1

Approved: 10/26/2001

No of pages: 82

Replaced by: SS-EN 12485:2010