Standard Svensk standard · SS-EN 12120:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumvätesulfit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hydrogen sulfite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium hydrogen sulfite and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hydrogen sulfite. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88031

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12120:2006