Standard Svensk standard · SS-EN 12255-5

Avlopp - Reningsansläggning för 51-500 pe - Del 5: Dammar

Status: Gällande

Ämnesområden

Avloppsvatten


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes

Artikelnummer: STD-26246

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-11-26

Antal sidor: 9