Standard Svensk standard · SS-EN 12255-16:2005

Avlopp - Reningsanläggning - Del 16: Fysisk (mekanisk) filtrering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies design principles and performance requirements for tertiary clarification (receiving effluent from secondary treatment) by physical filtration plant at wastewater treatment plants serving more than 50 PT.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30) VVS-installationer (92.200.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration

Artikelnummer: STD-40866

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-30

Antal sidor: 15