Standard Svensk standard · SS 28146

Vattenundersökningar - Bestämning av klorofyll i vatten - Extraktion med aceton - Spektrofotometrisk metod

Status: Gällande

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5605

Utgåva: 1

Fastställd: 1980-05-20

Antal sidor: 7