Standard Svensk standard · SS 28113

Vattenundersökningar - Bestämning av torrsubstans och glödgningsrest i vatten, slam och sediment

Status: Gällande

Ämnesområden

Avloppsvatten


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Determination of dry matter and ignition residue in water, sludge and sediment

Artikelnummer: STD-5588

Utgåva: 1

Fastställd: 1981-05-20

Antal sidor: 3