Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7827:2012

Vattenundersökningar - Bestämning av den "ultimata" aeroba bionedbrytbarheten av organiska föreningar i ett akvatiskt medium - Metod genom analys av halten löst organiskt kol (DOC) (ISO 7827:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7827:2012

Vattenundersökningar - Bestämning av den "ultimata" aeroba bionedbrytbarheten av organiska föreningar i ett akvatiskt medium - Metod genom analys av halten löst organiskt kol (DOC) (ISO 7827:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 7827:2010 specifies a method for the evaluation of the “ready” and “ultimate” biodegradability of organic compounds at a given range of concentrations by aerobic microorganisms. In this context, ISO 7827:2010 also gives specific definitions for the terms “ready” and “ultimate”.
The method applies to organic compounds which are: a) soluble at the concentration used under the conditions of the test [dissolved organic carbon (DOC) concentrations of 10 mg/l to 40 mg/l]; b) non-volatile or having a negligible vapour pressure under the conditions of the test; c) not significantly adsorbable on glass and activated sludge; d) not inhibitory to the test microorganisms at the concentration chosen for the test.
The method is not suitable for waste waters, as they usually contain significant amounts of water-insoluble organic carbon, which is not included in DOC measurements.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7827:2012

Vattenundersökningar - Bestämning av den "ultimata" aeroba bionedbrytbarheten av organiska föreningar i ett akvatiskt medium - Metod genom analys av halten löst organiskt kol (DOC) (ISO 7827:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Evaluation of the "ready", "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC) (ISO 7827:2010)

Artikelnummer: STD-88543

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-12-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 7827 , SS-EN ISO 7827 T1