Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5667-13:2011

Vattenundersökningar - Provtagning - Del 13: Riktlinjer för provtagning av slam (ISO 5667-13:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5667-13:2011

Vattenundersökningar - Provtagning - Del 13: Riktlinjer för provtagning av slam (ISO 5667-13:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 5667 gives guidance on the sampling of sludges from wastewater treatment works, water treatment works and industrial processes. It is applicable to all types of sludge arising from these works and also to sludges of similar characteristics, e.g. septic tank sludges. Guidance is also given on the design of sampling programmes and techniques for the collection of samples.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Avloppsvatten (13.060.30) Allmänna vattenundersökningar (13.060.45)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5667-13:2011

Vattenundersökningar - Provtagning - Del 13: Riktlinjer för provtagning av slam (ISO 5667-13:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges (ISO 5667-13:2011)

Artikelnummer: STD-80549

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-06-08

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 5667-13