Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5667-13

Vattenundersökningar - Provtagning - Del 13: Riktlinjer för provtagning av slam från avlopps- och vattenreningsverk (ISO 5667-13:1997)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 5667-13:2011

Omfattning
Provides guidelines for sampling sludges from wastewater treatment works, water treatment works and industrial processes. Applies to all kinds of sludge arising from these works, in addition to sludges of like characteristics, eg septic tank sludges. In addition, it gives guidance on designing of sampling programmes and techniques for collecting samples.

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-22692

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-12

Antal sidor: 22

Ersätts av: SS-EN ISO 5667-13:2011