Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11734

Vattenundersökningar - Bestämning av den "ultimata" anaeroba bionedbrytbarheten av organiska föreningar i rötslam - Metod genom mätning av mängden producerad biogas (ISO 11734:1995)

Status: Gällande

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-24396

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-22

Antal sidor: 17