Standard Svensk standard · SS-EN 29888

Vattenundersökningar - Bestämning av aerob nedbrytbarhet hos organiska ämnen i vatten - Statisk metod (Zahn-Wellens metod)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 29888

Vattenundersökningar - Bestämning av aerob nedbrytbarhet hos organiska ämnen i vatten - Statisk metod (Zahn-Wellens metod)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 29888

Vattenundersökningar - Bestämning av aerob nedbrytbarhet hos organiska ämnen i vatten - Statisk metod (Zahn-Wellens metod)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Static method (Zahn-Wellens metod)

Artikelnummer: STD-13431

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-06-15

Antal sidor: 12