Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16151:2011

Vattenundersökningar - Vägledning för utformning av multimetriska index

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16151:2011

Vattenundersökningar - Vägledning för utformning av multimetriska index
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes methods for developing and applying Multimetric Indices used for assessing rivers, lakes, transitional waters or wetlands. It is suitable for use with data on fish, benthic invertebrates, macrophytes, phytoplankton, and phytobenthos.

Ämnesområden

Allmänna vattenundersökningar (13.060.45) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16151:2011

Vattenundersökningar - Vägledning för utformning av multimetriska index
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance on the design of Multimetric Indices

Artikelnummer: STD-80517

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-27

Antal sidor: 24