Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16151:2011

Vattenundersökningar - Vägledning för utformning av multimetriska index

Status: Gällande

Omfattning
This document describes methods for developing and applying Multimetric Indices used for assessing rivers, lakes, transitional waters or wetlands. It is suitable for use with data on fish, benthic invertebrates, macrophytes, phytoplankton, and phytobenthos.

Ämnesområden

Allmänna vattenundersökningar (13.060.45) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance on the design of Multimetric Indices

Artikelnummer: STD-80517

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-27

Antal sidor: 24