Standard Svensk standard · SS-EN 62479

Bedömning av elektrisk och elektronisk lågeffektutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz till 300 GHz)

Status: Gällande

Ämnesområden

Strålningsskydd Mätning av elektriska och magnetiska storheter Informationsteknik Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)

Artikelnummer: STD-3334515

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 50371