Standard Svensk standard · SS-EN 62479

Bedömning av elektrisk och elektronisk lågeffektutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz till 300 GHz)

Status: Gällande

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3334515

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 50371