Standard Svensk standard · SS-EN 813:2008

Personlig skyddsutrustning med fallhindrande funktion - Sittselar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 813:2008

Personlig skyddsutrustning med fallhindrande funktion - Sittselar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements, testing, marking and information to be supplied by the manufacturer for sit harnesses to be used in restraint, work positioning and rope access systems, where a low point of attachment is required. Sit harnesses are not suitable to be used for fall arrest purposes.

Ämnesområden

Skydd mot fall och halka (13.340.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 813:2008

Personlig skyddsutrustning med fallhindrande funktion - Sittselar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403

Internationell titel: Personal fall protection equipment - Sit harnesses

Artikelnummer: STD-67174

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-09-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 813