Standard Svensk standard · SS-EN 1263-1

Temporära konstruktioner - Skyddsnät - Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1263-1:2014

Ämnesområden

Övrigt (13.340.99) Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods

Artikelnummer: STD-32500

Utgåva: 2

Fastställd: 2002-05-31

Antal sidor: 38

Finns även på: SS-EN 1263-1

Ersätts av: SS-EN 1263-1:2014