Standard Svensk standard · SS-EN 397/A1

Industrihjälmar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 397:2012

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Industrial safety helmets

Artikelnummer: STD-27787

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-20

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 397

Ersätts av: SS-EN 397:2012