Standard Svensk standard · SS-EN 13178

Ögonskydd - Ögon- och ansiktsskydd för snöskoteråkare

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for eye protectors for snowmobile users. They are intended to protect the user from risks of mechanical impacts, corneal freezing, and from factors which may adversely affect the wearer's vision, such as UV radiation, sunglare and fogging.

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonskydd, SIS/TK 399

Internationell titel: Personal eye protection - Eye protectors for snowmobile users

Artikelnummer: STD-28808

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-20

Antal sidor: 15