Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18526-4:2020

Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 4: Huvudformer (ISO 18526-4:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the dimensions and tolerances of the headforms used for the testing of eye and face protectors. Additional information is given for: — anthropometric measurement methods; — anthropometric data for head and face dimensions; — human test panels.

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonskydd, SIS/TK 399

Internationell titel: Eye and face protection - Test methods - Part 4: Headforms (ISO 18526-4:2020)

Artikelnummer: STD-80020595

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-10

Antal sidor: 28