Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

Flytvästar - Del 9: Provningsmetoder - Tillägg 1 (ISO 12402-9:2006/Amd 1:2011)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 12402-9:2020

Ämnesområden

Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Flytvästar, SIS/TK 402/AG 06

Internationell titel: Personal flotation devices - Part 9: Test methods - Amendment 1 (ISO 12402-9:2006/Amd 1:2011)

Artikelnummer: STD-77638

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-19

Antal sidor: 28

Tillägg till: SS-EN ISO 12402-9:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 12402-9:2020