Standard Svensk standard · SS-EN 145/A1

Andningsskydd - Bärbar andningsapparat med slutet system för komprimerad oxygen eller komprimerad oxygen/nitrogen - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-28077

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-09

Antal sidor: 6

Tillägg till: SS-EN 145