Standard Svensk standard · SS-EN 137:2006

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Selfcontained open circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-46955

Utgåva: 3

Fastställd: 2006-11-10

Antal sidor: 42

Ersätter: SS-EN 137