Standard Svensk standard · SS-EN 136/AC:2004

Andningsskydd - Helmasker - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-35104

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-16

Antal sidor: 3

Ersätter: SS-EN 136/AC:1999

Korrigerar: SS-EN 136