Standard Svensk standard · SS-EN 13274-8

Andningsskydd - Testmetoder - Del 8: Bestämning av igensättning med damm på partikelfilter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the procedure for determination of dolomite dust clogging for respiratory protective devices.

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Methods of test - Part 8: Determination of dolomite dust clogging

Artikelnummer: STD-33546

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-24

Antal sidor: 17