Standard Svensk standard · SS-EN 13274-6

Andningsskydd - Testmetoder - Del 6: Bestämning av koldioxidhalten i inandningsluft

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the test procedure for measuring the carbon dioxide content in the inhaled air (dead space) of respiratory protective devices.

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Methods of test - Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air

Artikelnummer: STD-31997

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-18

Antal sidor: 16