Standard Svensk standard · SS-EN 13274-1

Andningsskydd - Testmetoder - Del 1: Bestämning av inläckage och totalt inläckage

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is intended as a supplement to the specific device standards for respiratory protective devices. Test methods are specified for complete or parts of devices. If deviations from the test method given in this standard are necessary, these deviations will be specified in the relevant device standard.

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage

Artikelnummer: STD-29632

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-01-26

Antal sidor: 30