Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 1: Säkerhetsventiler (ISO 4126-1:2004)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 4126-1:2013

Ämnesområden

Skydd mot stötchock (13.240) Tryckregulatorer (23.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2004)

Artikelnummer: STD-46833

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN ISO 4126-1:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 4126-1:2013