Standard Svensk standard · SS-EN 15208:2014

Transportbehållare för farligt gods - System för slutna leveranser - Arbetsprinciper och gränssnittsspecifikationer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sealed parcel delivery systems used with transport tanks and specifies the performance requirements, critical safety aspects, data transfer methods between loading gantries and transport tank, transport tank and delivery points, other optional communications and tests to provide functional and compatible systems. Sealed parcel delivery systems covered by this European Standard is for bottom loaded transport tanks. The systems specified by this European Standard are suitable for use with liquid petroleum products and other dangerous substances of Class 3 of ADR which have a vapour pressure not exceeding 110 kPa at 50 °C and petrol, and which have no sub-classification as toxic or corrosive.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291

Internationell titel: Tanks for transport of dangerous goods - Sealed parcel delivery systems - Working principles and interface specifications

Artikelnummer: STD-101872

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN 15208:2007