Standard Svensk standard · SS-EN 50131-5-3

Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 5-3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 50131-5-3 Korrigeras av: SS-EN 50131-5-3 IS 1 Tillägg: SS-EN 50131-5-3 A 1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50131-5-3

Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 5-3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 665 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 665 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard applies to intrusion alarm equipment using radio frequency (RF) links and located on protected premises. It does not cover long range radio transmissions.
This standard defines the terms used in the field of intrusion alarm equipment using radio frequency links as well as the requirements relevant to the equipment.
It shall be used in conjunction with the other parts of the EN 50131 series that define the functional requirements of the equipment regardless of the type of interconnections used.

Ämnesområden

Skydd mot brott (13.310)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50131-5-3

Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 5-3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 665 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 665 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques

Artikelnummer: STD-3332094

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-15

Antal sidor: 27

Ersätter: SEK Teknisk rapport 11

Ersätts av: SS-EN 50131-5-3