Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60695-11-5

Provning av brandegenskaper - Del 11-5: Provningslågor - Provning med spetslåga - Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer

Status: Gällande till 2020-06-16

Ämnesområden

Skydd mot brand Allmänt Elektroteknik


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

Artikelnummer: STD-3332148

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-22

Antal sidor: 1

Ikraftsätter: IEC 60695-11-5:2004

Parallell utgåva: SS-EN 60695-2-2 , SS-EN 60695-2-2 A 1 , SS-EN 60695-11-5