Standard Svensk standard · SS-ISO 16312-1:2016

Vägledning för att bedöma giltigheten av fysikaliska brandmodeller för erhållande av data rörande brandgasers giftighet - Del 1: Allmän vägledning (ISO 16312-1:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16312-1:2016

Vägledning för att bedöma giltigheten av fysikaliska brandmodeller för erhållande av data rörande brandgasers giftighet - Del 1: Allmän vägledning (ISO 16312-1:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 16312-1:2016 provides technical criteria and guidance for evaluating physical fire models (i.e. laboratory combustion devices and operating protocols) used in effluent toxicity studies for obtaining data on the effluent from products and materials under fire conditions relevant to life safety.[9] Relevant analytical methods, calculation methods, bioassay procedures and prediction of the toxic effects of fire effluents can be referenced in ISO 19701, ISO 19702, ISO 19703, ISO 19706 and ISO 13344. Comparisons are detailed in ISO 29903. Prediction of the toxic effects of fire effluents can be referenced in ISO 13571 and ISO/TR 13571-2.

Ämnesområden

Övrigt (13.220.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16312-1:2016

Vägledning för att bedöma giltigheten av fysikaliska brandmodeller för erhållande av data rörande brandgasers giftighet - Del 1: Allmän vägledning (ISO 16312-1:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment - Part 1: Criteria (ISO 16312-1:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8024035

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-12-13

Antal sidor: 24