Standard Svensk standard · SS-EN 60332-3-21

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-21: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori A F/R

Status: Gällande till 2021-08-17

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60332-3-21

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-21: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori A F/R
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 180 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 180 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Allmänt Elektroteknik (29.020) Kablar (29.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60332-3-21

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-21: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori A F/R
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 180 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 180 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R

Artikelnummer: STD-3333992

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-16

Gällande till: 2021-08-17

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 50266-2-1

Parallell utgåva: SS-EN IEC 60332-3-21