Standard Svensk standard · SS-EN 60332-1-2

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 1-2: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel - Provning med 1 kW låga med gas-luftblandning

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 60332-1-2 A 1 , SS-EN 60332-1-2 A 11 , SS-EN 60332-1-2 A 12
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60332-1-2

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 1-2: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel - Provning med 1 kW låga med gas-luftblandning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 479 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 479 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Gäller efter 2023-11-05 inte utan tillägg A 1:

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Allmänt Elektroteknik (29.020) Kablar (29.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60332-1-2

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 1-2: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel - Provning med 1 kW låga med gas-luftblandning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 479 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 479 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame

Artikelnummer: STD-3331857

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-20

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 50265-2-1