Standard Svensk standard · SS-EN 50382-1

Järnvägsanläggningar - Kablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon - Kablar för höga temperaturer - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 50382-1 A 1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50382-1

Järnvägsanläggningar - Kablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon - Kablar för höga temperaturer - Del 1: Allmänna fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 665 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 665 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Kablar (29.060.20) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50382-1

Järnvägsanläggningar - Kablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon - Kablar för höga temperaturer - Del 1: Allmänna fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 665 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 665 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Railway applications - Railway rolling stock high temperature power cables having special fire performance - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-3333291

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-05-19

Antal sidor: 26