Standard Svensk standard · SS-EN 14973:2006+A1:2008

Transportörer - Transportband för användning i underjordsinstallationer - Krav på elsäkerhet och brandsäkerhet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14973:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14973:2006+A1:2008

Transportörer - Transportband för användning i underjordsinstallationer - Krav på elsäkerhet och brandsäkerhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies electrical and flammability safety requirements for conveyor belts intended for use in underground installations, in the presence of flammable or non-flammable atmospheres.
Conveyor belts covered by this European Standard and intended for use in flammable atmospheres are intended for use on conveyor belt installations (machinery in mines). The belt is a component, which will be incorporated into the conveyor, which is an equipment of Group I, Category M2, as defined in 3.2.2 of EN 13463-1:2001.
This European Standard is not applicable to light conveyor belts as described in EN 873 nor is it applicable to conveyor belts which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.
This European Standard deals with those significant hazards detailed in A.1.
Attention is drawn to Annexes ZA and ZB.
NOTE A summary of the requirements of this European Standard is given in Table 1.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Transportörer (14.300) Transportörer (53.040.10) Komponenter för transportörer (53.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14973:2006+A1:2008

Transportörer - Transportband för användning i underjordsinstallationer - Krav på elsäkerhet och brandsäkerhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and flammability safety requirements

Artikelnummer: STD-66117

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 14973:2006

Ersätts av: SS-EN 14973:2015