Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2:2006

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1021-2:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2:2006

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method to assess the ignitability of material combinations,
such as covers and fillings used in upholstered seating, when subjected to a small flame as an
ignition source.
The test measures only the ignitability of a combination of materials used in upholstered seating and not the ignitability of a particular finished item of furniture incorporating these materials. They give an indication of, but cannot guarantee, the ignition behaviour of the finished item of furniture.
NOTE Test specimens prepared from materials taken from furniture that has been used may give different results to the same materials before use.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Möbler (97.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2:2006

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler för kontor, skola och offentlig miljö, SIS/TK 391/AG 03

Internationell titel: Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent

Artikelnummer: STD-44541

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-02-10

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-EN 1021-2 T1 , SS-EN 1021-2

Ersätts av: SS-EN 1021-2:2014