Standard Svensk standard · SS-ISO 5658-2:2007/Amd 1:2012

Materials reaktion på brand - Flamspridning - Del 2: Spridning i sidled på vertikalt monterade byggprodukter och produkter för fordon och transportmedel - Tillägg 1 (ISO 5658-2:2006/Amd 1:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 5658 specifies a method of test for measuring the lateral spread of flame along the surface of a specimen of a product orientated in the vertical position. It provides data suitable for comparing the performance of essentially flat materials, composites or assemblies that are used primarily as the exposed surfaces of walls in

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Reaction to fire tests - Spread of flame - Part 2: Lateral spread on building and transport products in vertical configuration - Amendment 1 (ISO 5658-2:2006/Amd 1:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-85527

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-28

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 5658-2:2007