Standard Svensk standard · SS-ISO 5657

Brandprovning - Byggprodukter - Antändlighet vid värmestrålning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-22220

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-20

Antal sidor: 44