Standard Svensk standard · SS-EN 81-73:2016

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Speciella säkerhetsregler för person - och varupersonhissar - Del 73: Hissars funktion i händelse av brand

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the special provisions and safety rules describing the behaviour of lifts in the event of fire in a building, on the basis of a recall signal(s) to the lift(s) control system.
This European Standard applies to new passenger lifts and goods passenger lifts with all types of drives. However, it may be used as a basis to improve the safety of existing passenger and goods passenger lifts.
This European Standard does not apply to
— lifts that remain in use in the event of fire e.g. firefighters lifts as defined in EN 81-72,
— lifts used for the evacuation of a building.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8018898

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 81-73:2005